Styrelsen och hur bli medlem.

Honungsringen senaste årsmöte, i Sunne den 21 februari 2020, valde denna styrelse:

Ordförande Fabian Lindé epost

Sekreterare Anna Lenninger epost

Kassör Lasse Stensson epost

Ledamot Alf Andersson epost

Ledamot Victoria Bassani epost

Ledamot Torbjörn Jacobsson epost

Vill du bli medlem och stödja vårt viktiga arbete att främja svensk honung på marknader och i butik samt att avslöja honungsfusk?

Skriv då en rad till kassören, och betala in 350 kr på bankgiro 5315-8937