Verksamhetsplan

Honungsringens verksamhetsplan 19-20

Honungsprover

Årsmötet valde att i år i huvudsak kontrollera de stora restaurang grossisterna som även levererar till kommun och landsting dvs Martin Servera, Menigo och Svensk Cater.

Vidare bestämdes att för att utvärdera de olika testmetoder marknaden erbjuder skickar vi samma honung till True Honey Buzz i Kanada för NMR-analys, till CARI asbe (Belgien) samt till det svenska företaget E-Sence Sweden AB. Förhoppningen är att vi effektivare kan upptäcka fusk i framtiden genom att veta vilken metod, eller kombination av metoder, som fungerar bäst.

Lokal svensk honung skickas som vanligt till Alf Andersson för pollenanalys och om misstanke uppstår till vidare testning.

Branschmarknadsdag

Vi ska ha en något tidigare branschmarknadsdag så att fler stor-biodlare kan närvara. Slutet på mars i LRFs lokaler i Stockholm.

Honung – ursprung och kvalitet

Vi kommer att upprepa förra årets succé med ursprung och kvalitetskursen i mitten av april tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan Örebro.

Vaxprover

Preben Kristiansen ansvarar för vaxproverna, årets test blir att kontrollera det importerade ekologiska vaxet.

Strategihelg

Efter slutskattning och förhoppningsvis ett framgångsrikt arbete för den äkta honungens fromma ska vi ha en helg där vi lägger upp nya strategier och djärva mål inför kommande segrar.

Under året ska även en ny ordförande och en ny styrelsemedlem skolas in och vi ska lägga extra vikt vid att skapa struktur och rutiner i styrelsearbetet.