Om Honungsringen

Honungsringen är en ideell förening vars verksamhet är att kontrollera honung och vax på den svenska marknaden. Detta görs med ideellt arbete och med hjälp av medel från Jordbruksverket som en del av det s.k. Nationella programmet, Biodlingssektorn.