Bli medlem

Vill du bli medlem och stötta vårt viktiga arbete?

Sätt in 350 kr för 2021 på bankgiro 5585-2313. Skicka ett mail till kassa@honungsringen.se och meddela ditt namn, epost och adress.