Tjänster

Detta är de vanligaste proven för att undersöka honungens ursprung och kvalitet:

  • Pollenanalys för fastställande av honungens ursprung om du vill sälja sorthonung
  • HMF analys vilket ger en information om hur honungen värmebehandlats
  • Kommersiell analys där du får bekräftat att honungen uppfyller honungsdirektivet, dvs är en laglig produkt!
  • Fruktos/Glukos halt så du kan se vilken socker sammansättning din honung har

För pollenanalys, sänd ett prov, c:a 20g i dubbla plastpåsar till:

Alf Andersson

Blåklintens bigårdar

Risbrunn 126

842 94 Sveg

För de kemiska analyserna har Honungsringen i flera år använt Intertek i Bremen Tyskland.

Vill du skicka dit sänd ett prov c:a 200 g i dubbla plastpåsar till:

Intertek

Olof Palme Strasse 8

28719 Bremen

Deutschland

Vad kostar det?

Analys Pris exkl moms
Pollen  400 kr
HMF  25 €
Komersiell  46 €
Fruktos/Glukos  25 €

Vill du att vi ombesörjer kemiska analyser så tar vi ut en kostnad för frakt och administration på 240 kr exkl moms (upp till 5 samtidiga prov á 100 g).

Hur tar man prov för kemisk och pollenanalys?

  1. Provet tas ur en burk/hink med den honung som man vill analysera.
  2. Rör om honungen och tag ca 200 gr och lägg det i en vanlig plastpåse.
  3. Knyt ihop påsen och lägg den i en ytterligare plastpåse.
  4. Den yttre påsen märks med namn och adress samt provtagningsdatum och bäst före datum på den provtagna batchen Det är viktigt att du märker så utförligt som möjligt för att senare lätt kunna identifiera vilen honung du skickat.
  5. Lägg provpåsen i en återförslutningbar kraftig påse/kuvert och skicka till avsedd adress
  6. Du får faktura i efterhand

Frågor om de olika proven och hur du märker proven ställer du till:
Calle Regnell
mobil 070-532 53 94

Ibland vill handeln att du har någon sorts certifiering av din anläggning. Vi kan inspektera din anläggning och ge dig ett kvitto på att den uppfyller Branschriktlinjernas krav.

Lämna ett svar