Om oss

Honungsringen är en förening som har som ändamål att kontrollera honungs ursprung och kvalité samt att främja medlemmars intresse genom att tillhandahålla tjänster avseende kontroll av produkter och produktion inom varuområdet honung.

Som medlem i Honungsringen förbinder man sig att följa föreningens regler

För att motverka förfalskningar har medlemmarna i Honungsringen enats om följande:

  • Livsmedelsverkets förordning om spårbarhet och id-märkning av livsmedelspartier tolkas så att den som säljer inköpt svensk honung ska kunna, på säkert sätt, särskilja olika leveranser i sitt lager samt kunna ange från vilka odlare varje burk utlevererad svensk honung stammar.
  • Kontroll av märkning, spårbarhet och ursprung får genomföras av en oberoende revisor som gör några undersökningar varje år.
  • För att motverka förfalskning genom inblandning av importhonung kommer varje år ett lämpligt antal pollenanalyser att genomföras på prover av svensk honung.
  • För att motverka förfalskning genom utspädning kommer ett lämpligt antal prover från marknaden varje år att analyseras kemiskt.
  • Honungsringen skall samarbeta med motsvarande organisationer i andra länder för att öka kunnandet om medel och metoder.

Lämna ett svar