Årsmöte 2020

Honungsringens årsmöte äger rum i Sunne på Selma spa i samband med Biodlingsföretagarnas konferens.

Den 21 februari 2020 kl 17:30, efter att Statens jordbruksverk har avslutat sin dag har både den ekonomiska föreningen, som är under avveckling, och den nybildade ideella föreningen har sitt årsmöte.

Den beslutade årsavgiften för 2020 är 350 kr och kan betalas på bankgiro 5315-8937.