Kontakt

Föreningens Ordförande:
Calle Regnell
Tobaksspinnargatan 10
117 36 Stockholm
Tel: 070-5325394
info@honungsringen.se