Årsmöte

Härmed kallas medlemmarna i Honungsringen ek för till ordinarie årsmöte Onsdagen den 26 februari år 2015 kl 19.30 per telefon