År: 2018

Årsmöte 2018

Honungsringen höll sitt årsmöte den 21:a februari. Det blev en del förändringar. Styrelsen ser nu ut så här: Ordförande Kurt Oldeskog Rosersberg, epost Sekreterare Alf