Om oss

Honungsringen är en ekonomisk förening som har som ändamål att främja medlemmars intresse genom att tillhandahålla tjänster avseende kontroll av produkter och produktion inom varuområdet honung.

Som medlem i Honungsringen förbinder man sig att följa föreningens regler

För att motverka förfalskningar har medlemmarna i Honungsringen enats om följande:

  • Livsmedelsverkets förordning om spårbarhet och id-märkning av livsmedelspartier tolkas så att den som säljer inköpt svensk honung ska kunna, på säkert sätt, särskilja olika leveranser i sitt lager samt kunna ange från vilka odlare varje burk utlevererad svensk honung stammar.
  • Kontroll av märkning, spårbarhet och ursprung får genomföras av en oberoende revisor som gör några undersökningar varje år.
  • För att motverka förfalskning genom inblandning av importhonung kommer varje år ett lämpligt antal pollenanalyser att genomföras på prover av svensk honung.
  • För att motverka förfalskning genom utspädning kommer ett lämpligt antal prover från marknaden varje år att analyseras kemiskt.
  • Honungsringen skall samarbeta med motsvarande organisationer i andra länder för att öka kunnandet om medel och metoder.